Formuláře

Milí rodiče,
od 1.4.2012 platí novela zákona č.48/1997 o veřejném zdravotním pojištění,
ve kterém se m.j. upravuje legislativa týkající se očkování.
Nově tedy budete mít povinnost podepisovat informovaný souhlas s očkováním.
Prosím proto, abyste si tento formulář stáhli
Souhlas – nesouhlas nepovinné očkování
a přinesli ke každému očkování již prostudovaný a podepsaný.

Letáky

pro rodiče ke stažení

 • Režimová a výživová doporučení
 • Problémy s nadváhou?
 • Mluví Vaše dítě správně?
 • Miminko

Ke stažení

 • Dotazník před očkováním proti onemocnění Covid-19 | Děti 5 – 11 let
 • Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb – nepovinné očkování
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na dětském táboře
 • Plná moc
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Bezinfekčnost
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
 • Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách
 • Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let
 • Souhlas – nepovinné očkování
 • Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb
 • Oznámení soudu dle ust.§35, odst.3, zákona č.372-2011 Sb.
 • Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování